29 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie. W posiedzeniu wzięło udział  13 członków Zarządu i 3 gości zaproszonych.

Na posiedzeniu zostały omówione następujące tematy:

 1. Informacja Komendanta PSP w Garwolinie na temat naboru wniosków w 2018 r.
  1. Zakup samochodów – wpłynęły 2 wnioski – OSP Gończyce i OSP Wola Rębkowska
  2. Prowadzone są prace koncepcyjne nad przygotowaniem średniego samochodu pożarniczego dla OSP w cenie do 500 000 zł
  3. Wnioski na dofinansowanie zakupów w ramach środków z firm ubezpieczeniowych - - wniosek na stronie PSP.
  4. Zdjęcia z każdej OSP dla Komendanta Głównego(po pięć zdjęć).
    
 2. Sprawy różne
  • Termin uroczystości majowych w Górkach – niedziela 6 maja 2018 r. godz. 15.00
  • Prosimy o podanie terminów uroczystości gminnych i wniosków o odznaczenia w terminie  do 15 marca.
  • Dziękujemy za przygotowane prace plastyczne.
  • OTWP – przypominamy o zbliżających się terminach eliminacji gminnych i powiatowych.

Zdjęcia z posiedzenia Zarządu można zobaczyć - Tutaj