Ważna informacja

Przypominamy, że zgodnie ze wskazówkami programowo-organizacyjnymi do przeprowadzenia  walnych zebrań sprawozdawczych w 2018 roku, po odbyciu  zebrań na terenie gminy, każdy Zarząd Oddziału Gminnego  ZOSP RP  do dnia 14 kwietnia powinien przekazać do Zarządu Oddziału Powiatowego Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych OSP wraz z protokółami z walnych zebrań.

Raport należy wprowadzić do programu  "System OSP"  w formie elektronicznej.
System OSP jest dostępny pod adresem : www.osp.org.pl lub www.zosprp.pl  zakładka ' System OSP".