Zebrania sprawozdawcze OSP w 2020 r.

W bieżącym roku, podobnie jak w 2019 r. wyłączone z obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego( wg. ustawy o rachunkowości) i jego złożenia do urzędu skarbowego są te OSP, które w styczniu 2019r. lub wcześniej złożyły w urzędzie skarbowym rezygnację z prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Są one jednak zobowiązane tak jak wszystkie pozostałe OSP złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację CIT-8 za 2019r. nie później niż 31 marca 2020 r.

Wskazówki organizacyjno- programowe do kampanii sprawozdawczej w Ochotniczych Strażach Pożarnych za 2019 rok znajdują się pod adresem:

http://www.zospmazowsze.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483:2020-01-07-20-28-08&catid=1:news&Itemid=3

Wzory druków na zebrania sprawozdawcze OSP znajdują się pod adresem:

http://www.zosprp.pl/?q=content/wzory-drukow-na-kampanie-sprawozdawcza-w-osp-w-2020-roku