Walne zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych

Zgodnie z wytycznymi ZG ZOSP RP pierwszy kwartał każdego roku jest przeznaczony na przeprowadzenie Zwyczajnych Walnych Zebrań Członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Zebrania należy przeprowadzić do końca marca 2024 r.

Link do wytycznych:  Wskazówki organizacyjno - programowe na walne zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych woj. mazowieckiego w 2024 r. (zospmazowsze.pl)