Konkurs plastyczny 2022

Uwaga !

W związku z praca zdalną uczniów szkół podstawowych i średnich
przedłużamy termin składania prac do 14 stycznia 2022 r. 

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP – edycja 2022

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz twórców amatorów. Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych (przedszkola, kl. I-IV i kl. V-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe).

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i finał centralny.

eliminacje środowiskowe – zakończenie eliminacji do 30 listopada;
eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne – zakończenie eliminacji do 31 grudnia;
eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia;
eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego;

Finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2022 roku.

Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest strażacka służba oczami innych: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Dokumenty tj. regulamin konkursu, karta zgłoszenia, informacje o konkursie  do pobrania w zakładce "Do pobrania".

Eliminacje gminne przeprowadzą Zarządy Gminne ZOSP RP do 31 grudnia 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem - Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP – edycja 2022 | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (zosprp.pl)
i zapraszamy do udziału w konkursie.