Obecny Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie rozpoczął działalność od grudnia 2016 r. Poniżej przedstawiamy kalendarium działań Zarządu oraz uroczystości z udziałem przedstawicieli Zarządu:

 1. Szkolenie dla Prezesów i Skarbników OSP w Woli Rębkowskiej - 2 lutego 2018 r.
 2. Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - 29 stycznia 2018 r.
 3. Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP połączone ze spotkaniem opłatkowym - 13 grudnia 2017 r.
 4. I Powiatowe Zaduszki Strażackie w Gocławiu - 19 listopada 2017 r.
 5. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Pilawie - 30 września 2017 r.
 6. Jubileusz 110-lecia Orkiestry Dętej OSP Garwolin
 7. Jubileusz 50-lecia OSP Kalinów
 8. Jubileusz 100-lecia OSP Unin
 9. Jubileusz 120-lecia OSP Parysów
 10. Jubileusz 90-lecia OSP Zwola
 11. Jubileusz 100-lecia OSP Zabruzdy
 12. Jubileusz 70-lecia OSP Mroków
 13. Jubileusz 95-lecia OSP Miętne
 14. Jubileusz 90-lecia OSP Wola Rębkowska
 15. Jubileusz 10-lecia OSP Podebłocie
 16. Jubileusz 90-lecia OSP Pilczyn
 17. Przekazanie samochodu pożarniczego dla Rębków
 18. Przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Borowie
 19. Przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Pilawa
 20. Jubileusz 90-lecia OSP Mariańskie Porzecze
 21. Organizacja eliminacji powiatowych OTWP
 22. Powołanie Społecznego Komitetu Budowy Figury Św. Floriana w Górkach
 23. Udział w IV Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego

 24. Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP w Garwolinie