Statut

W zakładce "Do pobrania" znajduje się prezentacja statutu przedstawiona na szkoleniu w Woli Rębkowskiej i przykładowy statut OSP.

Informacja!

W zakładce "Do pobrania" znajdują się wzory:

  1. Wniosku o nadanie brązowego/srebrnego/złotego medalu „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA"
  2. Wniosku o nadanie odznaki „STRAŻAK WZOROWY"

  3. Wniosku o dotację na zakup sprzętu (wniosek do Komendanta Głównego PSP)

Szkolenie dla Prezesów i Skarbników OSP

W piątek 2 lutego 2018 r. w Woli Rębkowskiej odbyło się szkolenie dla Prezesów i Skarbników OSP oraz pracowników urzędów gmin i miast poświęcone nowym zasadom prowadzenia księgowości w OSP i zmianom w statutach OSP. Szkolenie prowadziła Pani Małgorzata Matejczyk - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Dziękujemy Druhom z OSP Wola Rębkowska za udostępnienie sali i gościnę.

Zdjęcia ze szkolenia można obejrzeć - Tutaj

 

Materiały ze szkolenia zostaną wkrótce udostępnione na naszej stronie.