Szkolenie dla Prezesów i Skarbników OSP

W piątek 2 lutego 2018 r. w Woli Rębkowskiej odbyło się szkolenie dla Prezesów i Skarbników OSP oraz pracowników urzędów gmin i miast poświęcone nowym zasadom prowadzenia księgowości w OSP i zmianom w statutach OSP. Szkolenie prowadziła Pani Małgorzata Matejczyk - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Dziękujemy Druhom z OSP Wola Rębkowska za udostępnienie sali i gościnę.

Zdjęcia ze szkolenia można obejrzeć - Tutaj

 

Materiały ze szkolenia zostaną wkrótce udostępnione na naszej stronie.

Posiedzenie Zarządu 29-01-2018 r.

29 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie. W posiedzeniu wzięło udział  13 członków Zarządu i 3 gości zaproszonych.

Na posiedzeniu zostały omówione następujące tematy:

 1. Informacja Komendanta PSP w Garwolinie na temat naboru wniosków w 2018 r.
  1. Zakup samochodów – wpłynęły 2 wnioski – OSP Gończyce i OSP Wola Rębkowska
  2. Prowadzone są prace koncepcyjne nad przygotowaniem średniego samochodu pożarniczego dla OSP w cenie do 500 000 zł
  3. Wnioski na dofinansowanie zakupów w ramach środków z firm ubezpieczeniowych - - wniosek na stronie PSP.
  4. Zdjęcia z każdej OSP dla Komendanta Głównego(po pięć zdjęć).
    
 2. Sprawy różne
  • Termin uroczystości majowych w Górkach – niedziela 6 maja 2018 r. godz. 15.00
  • Prosimy o podanie terminów uroczystości gminnych i wniosków o odznaczenia w terminie  do 15 marca.
  • Dziękujemy za przygotowane prace plastyczne.
  • OTWP – przypominamy o zbliżających się terminach eliminacji gminnych i powiatowych.

Zdjęcia z posiedzenia Zarządu można zobaczyć - Tutaj

Posiedzenie Zarządu 13-12-2017

W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie.

Na posiedzeniu zostało przedstawione:

1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Prezydium

2. Informacja na temat budowy Figury Św. Floriana w Górkach

3. Informacja w zakresie organizacji Walnych Zebrań członków OSP w 2018 r.

Zarząd podjął uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy ZOP ZOSP RP i Prezydium na 2018 r.

Po posiedzeniu Zarządu odbyło się spotkanie opłatkowe.

 

Zdjęcia z posiedzenia Zarządu można obejrzeć - Tutaj