Gmina Maciejowice

  1. Ochotnicza Straż Pożarna  w Maciejowicach

  2. Ochotnicza Straż Pożarna  w Podłężu

  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Podwierzbiu